top of page
ปกAB1.jpg

เกี่ยวกับเรา ไบนารี่

ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมประกอบอาคารอย่างครบวงจร 

AB2_edited.jpg

ABOUT US

Business Performance

    บริษัท ไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 26 กุมพาพันธ์ 2550 เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการ ออกแบบ

จัดจำหน่าย ติดตั้งและบำรุงดูแลรักษาระบบวิศวกรรม ด้วยความหลากหลายของการให้บริการเกี่ยวกับเรื่อง AC/DC Power, UPS Systems, Battery Systems, Generator

    ต่อมาในปี 2566 เพื่อเป้าหมายการเป็นผู้นำธุรกิจด้านระบบวิศวกรรม บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่การขยายบริการรูปแบบ

“ด้านระบบวิศวกรรมประกอบอาคารแบบครบวงจร” โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก และ การบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมภายในอาคาร ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็น อาคารพาณิชย์/ตึก

โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนโครงการขนาดใหญ่ เป็นต้น

    บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและการบริหารงานที่ดี ภายใต้หลักธรรมภิบาล โดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ กว่า 20 ปี การันตีคุณภาพด้วยการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ด้านระบบการบริหารงานคุณภาพ และ เรายังมุ่งเน้นบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง

เพื่อให้คุณได้รับการบริการเหนือความคาดหมาย ด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ของเรามุ่งสู่ผู้นำการให้บริการระบบวิศวกรรมประกอบอาคารระดับประเทศ

คิด

วิสัยทัศน์ VISION

เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในธุรกิจด้านระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร สร้างคุณค่าการบริการที่มีคุณภาพระดับสากล พร้อมทีมงานมืออาชีพและมุ่งมั่นสร้างอนาคตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน สำหรับลูกค้า พนักงาน และสังคม

พันธกิจ MISSION

  • ส่งเสริมบริการคุณภาพมาตรฐานสากล บรรลุผลตรงเวลา ปฏิบัติงานปลอดภัย รักษาผลประโยชน์ลูกค้า

  • บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลอย่างยั่งยืนและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประกันคุณภาพงาน

  • ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • บริษัทของเราขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังความร่วมมือของบุคลากร และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกมิติ ทั้งวัฒนธรรมองค์การ วิสัยทัศน์ และปฏิบัติการ

เป้าหมาย TARGET

 มุ่งสู่บริษัทชั้นนำด้านธุรกิจบริหารงานวิศวกรรมระดับประเทศ

ค่านิยม CORE VALUE

  • เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มประสิทธิภาพ (EMPOWER PEOPLE)

  • ส่งเสริมให้เรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม (ENCOURAGE INNOVATION)

  • ร่วมใจขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังของทีม (ENERGIZE TEAMWORK)

P

Becoming a Professional

สร้างสรรค์ผลงานอย่างมืออาชีพ

O

Fostering Oneness

ร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อพิชิตเป้าหมาย

W

Seeking Worldwide Perspectives

เปิดรับโอกาสและเรียนรู้โลกกว้าง

E

Generating Excellent Ideas

สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ

R

Respecting Each Other

ให้เกียรติและเคารพในความแตกต่าง

company Folders_edited.jpg

รู้จักบริการกับ ไบนารี่ มากขึ้น

ดาวน์โหลด เพื่อสร้างความประทับใจให้กับคุณ โดย BINARY

Standard & Certificate

บริษัท ไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO9001

Awards

1689047872859.jpg
bottom of page