top of page
Careers.png

CAREERS

ที่นี่ พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง เพราะเราใส่ใจให้ความสำคัญของอนาคตพนักงานทุกคน

ร่วมงานกับเรา

ประกาศ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ช่างเทคนิค

เงินเดือน

อัตรา

ตามโครงสร้าง

หลายอัตรา

พนักงานบริการ (จัดห้องประชุม)

เงินเดือน

อัตรา

ตามโครงสร้าง

หลายอัตรา

ช่างโสตทัศนูปกรณ์

เงินเดือน

อัตรา

ตามโครงสร้าง

หลายอัตรา

bottom of page